Web Sitesi Kullanım Koşulları


1. Şartlar

Bu web sitesine erişerek, bu web sitesi Kullanım Şartları ve Koşullarına, geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere bağlı kalmayı ve yürürlükteki yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde yer alan materyaller, geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunu ile korunmaktadır.


2. Lisans Kullanımı

  1. Şirketin web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirme izni verilir. Bu, bir mülkiyet devri değil, bir lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:
  2. materyalleri değiştirmek veya kopyalamak;
  3. materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir kamuya açık sergileme (ticari veya ticari olmayan) için kullanmak;
  4. Şirketin web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmek;
  5. materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli notları kaldırmak; veya
  6. materyalleri başka bir kişiye aktarmak veya materyalleri başka bir sunucuda 'yansıtmak'.
  7. Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ederseniz, kaydınız otomatik olarak Şirket tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi veya bu lisansın sona ermesi üzerine, elektronik veya basılı formatta sahip olduğunuz indirilmiş materyalleri imha etmeniz gerekir.


3. Sorumluluk Reddi

  1. Şirketin internet sitesindeki materyaller 'olduğu gibi' sağlanmaktadır. Şirketin internet sitesindeki materyaller 'olduğu gibi' sağlanmaktadır. Şirket, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve işbu belge ile diğer tüm garantileri reddeder. Sınırlama olmaksızın, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlallerinin de dahil olduğunu beyan eder. Ayrıca, Şirket, İnternet web sitesindeki veya bu tür malzemelerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir sitedeki materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.


4. Sınırlamalar

Şirket veya tedarikçileri, Şirkete veya Şirket yetkili temsilcisine sözlü veya yazılı olarak bu tür bir zararın olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile, Şirket'in internet sitesinde yer alan materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan (veri veya kar kaybından veya işin durmasından kaynaklanan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerde sınırlamalara veya dolaylı veya arızi hasarlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.


5. Revizyonlar ve Hatalar

Şirketin web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Şirket, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Şirket, web sitesinde yer alan materyallerde dilediği zaman haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Ancak Şirket, materyalleri güncelleme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.


6. Linkler

Şirket, İnternet sitesine bağlı sitelerin tamamını incelememiştir ve bu şekilde bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Şirket tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımının riski kullanıcının kendisine aittir.


7. Site Kullanım Koşulları Değişiklikleri

Şirket, web sitesi için bu kullanım koşullarını dilediği zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Şartları ve Koşullarının o zamanki güncel versiyonuna bağlı kalmayı kabul etmektesiniz.


8. Geçerli Kanun

Şirketin web sitesiyle ilgili herhangi bir iddia, kanun hükümleri ihtilafına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.